Istoric  

                     Primele tentative în vederea cristalizării unui învățământ pe teritoriul satului Puțeni (vechea denumire a comunei Valea Mărului) datează din 1866 și sunt consecința directă a Legii instrucțiunii publice, dată de Alexandru Ioan Cuza. Până în 1902, frecventarea școlii se făcea cu intermitențe, cauzate în special de participarea elevilor, alături de părinți, la muncile agricole. Astfel, în 1896, din cei 244 de copii de vârstă școlară frecventau cursurile școlii din Puțeni 50 de elevi.

Cea mai veche poza scoala

                    Alături de copiii din Puțeni, frecventau școala și cei din Mîndrești. În anul școlar 1901-1902, frecvența s-a îmbunătățit substanțial, fiind înregistrați 54 de copii, care veneau aproape fără intermitențe la școală.   O statistică realizată de administrația satului Puțeni, arăta că, în 1930, 160 de elevi frecventau cursurile primare și doar 6 pe cele secundare. Acest fapt se datora și condițiilor grele din perioada interbelică. Mulți copii nu aveau încălțăminte și îmbrăcăminte și mergeau la școala desculți.

                      Orizontul cultural era destul de limitat la acea vreme. Practic, majoritatea tinerilor nu părăseau împrejurimile până la satisfacerea stagiului militar.

2Copii

                   Până în 1944, la școala din Puțeni erau educați copii pâmă la clasa a V-a, inclusiv. După această dată, până în 1952, instituția de învățământ a funcționat cu șase clase, dobândind status de școala elementară. Din 1953, elevii puteau absolvi șapte clase la școala din sat. În timpul regimului comunist s-au demarat acțiuni de alfabetizare în mediul rural, cu scopul generos de a lichida analfabetismul.

                       În anul școlar 1968-1969, erau înscriși la școala din Puțeni 594 de elevi, care frecventau clasele I-VIII, iar înanul școlar următor, 653. În anii care au urmat, numărul elevilor s-a menținut în jurul cifrei de 500. Elevii învățau în clase duble, fiecare având un număr suficient de copii.

                   După 1990, numărul elevilor a scăzut dramatic, cifra de școlarizare fiind într-o continuă diminuare. Astfel, în 2001 erau înscriși 60 de copii în învățământul preșcolar, 132 în cel primar, 210 gimnazial și 22 în învățământul profesional, specializarea croitorie. Până la începutul secolului XX nu a existat în localitate un local de școală construit special pentru a răspunde nevoilor unui învățământ din mediul rural. Localul frecventat de elevi era proprietatea lui Leon Mavrocordat și se afla într-o avansată stare de degredare. Din acest motiv, comunitatea a hotărât amenajarea în 1901-1902 a unui local pentru școală, dată nevoilor celor care-l frecventau. Școala, construită din vălătuci și acoperită cu tablă, era compusă din două săli de clasă, un coridor și o cancelarie.

                       Datorită creșterii numărului de copii, în 1924 a fost amenajată, în aceeași curte, a doua clădire destinată învățământului. În 1954 a fost făcută școlii o reparație substanțială cu ajutorul fondurilor bănești strânse din contribuțiile localnicilor.

                      În 1961 a început construcția unui nou local de școală tot în acea curte, datorită creșterii numărului de elevi care mergeau la școală. O parte dintre aceștia proveneau din Mîndrești, sat în care exista doar școala primară.

                     În 1985, școala din Puțeni avea 11 săli de clasă, atelier de lăcătușerie, sală și teren de sport. La nivelul anului 2001 există 13 săli de clasă, un laborator de fizică-chimie, un atelier de croitorie destinat claselor c omplementare de ucenici și o sală de sport modernă, complet utilată.

                      Nucleul bibliotecii școlare din Valea Mărului l-a constituit cele 84 de cărți pe care directorul școlii primare, le-a preluat de la primarul comunei. Treptat, biblioteca școlară și-a sporit numărul achizițiilor, astfel că în 1984-1985, școala din Puțeni avea o bibliotecă școlară cu 6135 de volume din diverse domenii. La nivelul nului 2001, în comuna Valea Mărului exista o bibliotecă frecventată de 300 de cititori, cu un fond de carte de 10.087 volume.

                   Tabloul personalului didactic, inclus în Cartea școlii din Puțeni, păstrează numele a 186 de dascăli, învățători și profesori, care au predat în cursul secolului XX.

                       În 2000 existau la nivelul întregii comune 39 de cadre didactice, din care 17 în învățământul primar, 20 în cel gimnazial și 3 în cel profesional. Directorul instituției era Ștefănache Vîrlan.

pozaScoala

Începând cu 2003 clădirea școlii din Valea Mărului a intrat în renovare generală și modernizare după standardele europene. Fondurile de 248.000 euro au fost oferite de Uniunea Europeană.